Apollo English

131 từ vựng tiếng anh thương mại trong giao dịch đàm phán hợp đồng

131 từ vựng tiếng anh thương mại trong giao dịch đàm phán hợp đồng

thương thuyết là quá trình luận bàn thông tin giữa hai hay nhiều bên, nhằm kiếm tìm giải pháp cho một vấn đề và đi đến một thỏa thuận chung. Đây là kỹ năng quan yếu cần có đối với nhân sự ở mọi lĩnh vực. Từ các chính trị gia, chuyên gia kinh tế, tham dự đàm phán các hiệp định thương nghiệp, các chính sách vĩ mô; các thương lái thương thảo hợp đồng kinh tế, đến quản lý nhân sự thương thảo với người cần lao về mức tiền lương v.v.

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng như hiện giờ, để thành công và thăng tiến trong sự nghiệp thì kỹ năng thương lượng bằng tiếng Anh là điều quan yếu trước hết bạn cần nghĩ đến.

Hãy cùng Apollo English học các cụm từ thông dụng hay được sử dụng trong tiếng Anh thương mại, đặc biệt là trong các cuộc thương lượng dưới đây nhé:

 1. accept an offer: chấp thuận, đồng ý với lời yêu cầu, yêu cầu

I accepted the offer to buy my car.

 1. at stake: đang lâm nguy

There was much at stake during the negotiations between the nurses and the government.

 1. back down (from something): bỏ, chùn lại, lùi, tháo lui

The government backed down on their threat to give less money to the school district.

 1. back out (of something): nuốt lời, không thực hiện thỏa thuận

The property developer backed out of the plan to build the new apartment building.

 1. ball is in (someone’s) court: nghĩa vụ thuộc về

The ball is in the union’s court after the company made their final offer.

 1. beat around the bush: nói nói quanh

The manager was beating around the bush and never said anything important.

 1. Cut to the chase: đi thẳng vào vấn đề

Right, let’s cut to the chase. How much is it going to cost?

 1. bog down: tiến triển chậm, không mấy tiến triển

The negotiations bogged down over the issue of part-time workers.

 1. bone of contention: chủ đề, căn nguyên của cuộc hội nghị

The size of the project was a bone of contention between the city and the developer.

 1. break down: thất bại, ngừng hoạt động

The negotiations broke down last night when both sides refused to compromise.

 1. break off (something) orbreak (something) off: dừng lại, chấm dứt một cách đột ngột

The government decided to break off talks about extending the trade agreement.

 1. break through (v): vượt qua

We were able to break through in our efforts to find a solution to the problem.

 1. Breakthrough (n): bước tiến (dẫn đến các thỏa thuận)

There was a breakthrough in the talks to end the teacher’s strike.

 1. bring off (something) orbring (something) off: đạt được

We were unable to bring off a deal to buy the new computer system for our company.

 1. bring (someone) to terms: làm cho ai đồng ý với điều gì

The government worked hard to bring the two sides to terms.

 1. bring (something) to the table: đóng góp có ích

We were able to bring a new offer to the table during the negotiations.

 1. bring up (something) orbring ( something) up: đề cập đến

I tried to bring up the subject of sales commissions during the meeting.

 1. call off (something) orcall (something) off: hoãn, dừng lại

We called off the meeting because everybody was busy.

 1. call (someone’s) bluff: thách thức

The government called the union’s bluff when the union threatened to go on strike.

 1. call the shots: chỉ huy, điều khiển

During the meeting the vice-president was calling the shots.

 1. cave in to (someone or something): chấp thuận làm việc gì đó sau một thời gian khước từ

The company was forced to cave in to the demands of the workers for more money.

 1. close a deal: đạt được thỏa thuận

We had to work hard but we were finally able to close the deal.

 1. close ranks: sát cánh, liên kết

During the meeting we closed ranks and refused to compromise on any issue.

 1. come back with an offer: quay trở lại bàn thương thảo với một yêu cầu mới

We came back with a new offer and the negotiations continued smoothly.

 1. come down in price: hạ giá

We decided to come down in price and try and sell our products quickly.

 1. come in high: đưa ra giá quá cao

The salesman came in high during the negotiations and could not sell his product.

 1. come in low: chào giá thấp

The company came in low with an offer for our product.

 1. come to terms: đạt được thỏa thuận

After negotiating all night the government and the company came to terms on an arrangement for the new water system.

 1. come up in a discussion: xuất hiện, trở nên chủ đề của hội nghị

Nothing related to the issue of quality came up in the discussion.

 1. come up with (an idea or something): tìm ra, đưa ra ý tưởng, câu giải đáp

My boss was happy when I came up with some good ideas during the meeting.

 1. common ground: điểm chung (hai bên cùng có để đi đến chỗ thoả thuận)

There was no common ground between the two sides and the negotiations did not go well.

 1. consider an offer: cân nhắc lời đề nghị

The man considered the offer to buy his car.

 1. continue down to the wire: gần đến thời hạn chót, còn rất ít thời gian

The negotiations continued down to the wire but they ended successfully.

 1. cover ground: bàn bạc chi tiết

The questions were endless and we were unable to cover much ground during the meeting.

 1. cut a deal: chốt giao kèo

We cut a deal and left the meeting in a positive mood.

 1. cut (someone) off orcut off (someone): ngắt lời

My friend cut me off when I was speaking.

 1. drag on: kéo dài

The talks between the company and the lawyers dragged on for several weeks.

 1. drag one’s heels: hành động chậm chạp

The government dragged their heels in talks with the union about the new contract.

 1. draw the line: đặt ra giới hạn, chối từ làm gì

The union was flexible on the salary issue but they drew the line at talking about health benefits.

 1. draw up (something) ordraw (something) up: thảo (hợp đồng, văn kiện)

The lawyers drew up a contract for the new housing development on the government land.

 1. drive a hard bargain: mặc cả, cò kè mãi

The sales manager drives a hard bargain and it is difficult to negotiate with him.

 1. drive at (something): nói, ám chỉ điều gì

I could not understand what the other negotiators in the meeting were driving at.

 1. drop the price (of something): hạ giá

We dropped the price of our product during the negotiation.

 1. face down (someone) orface (someone) down: đối đầu với ai đó

The government decided to face down the striking transportation workers.

 1. fall through: thất bại, không xảy ra

The deal for the new machinery fell through and we will have to look for another supplier.

 1. fifty-fifty: 50 -50, ngang nhau

We shared the profits with the other company fifty-fifty.

 1. follow through on/with (something): giữ lời

Our boss said that wages would improve soon but he never followed through with his promise.

 1. force (someone’s) hand: ép người khác làm điều mà họ không muốn, hoặc đề xuất ai đó làm việc gì đó sớm hơn dự kiến

We decided to force our opponent’s hand because we wanted to finish the negotiations quickly.

 1. gentleman’s agreement: thỏa thuận bằng miệng (dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau)

I made a gentleman’s agreement with the carpenter to build some new furniture.

(To be continued…)

Các lớp học tiếng anh :

tiếng anh giao tiếp : http://apollo360.edu.vn/tieng-anh-doanh-nghiep/tieng-anh-giao-tiep-quoc-te/

tiếng anh thương mại : http://apollo360.edu.vn/tieng-anh-doanh-nghiep/tieng-anh-thuong-mai/

luyện thi IELTS : http://apollo360.edu.vn/tieng-anh-doanh-nghiep/luyen-thi-ielts/

luyện thi TOEIC : http://apollo360.edu.vn/tieng-anh-doanh-nghiep/luyen-thi-toeic/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *