vòng bi

  vong bi NTN: Tập đoàn vòng bi công nghiệp được xây dựng thương hiệu vào năm 1907 tại Thụy Điển. Trong các năm 1970 NTN bắt tay vào 1 chương trình tự động hóa quá trình cung cấp tại Châu Âu, 1 Công trình mang hệ thống sản xuất tự động điều khiển không…

Continue Reading
Tin Tức Bất Động Sản

  vong bi: Tập đoàn vong bi được có mặt trên thị trường vào năm 1907 tại Thụy Điển. Trong những năm 1970 NTN bắt tay vào một chương lớp lang động hóa công đoạn sản xuất tại Châu Âu, 1 Công trình sở hữu hệ thống cung cấp tự động điều khiển ko cần…

Continue Reading
xây dựng đại thanh

  vòng bi NTN: Tập đoàn vong bi NTN được xây dựng thương hiệu vào năm 1907 tại Thụy Điển. Trong các năm 1970 NTN bắt tay vào 1 chương lớp lang động hóa giai đoạn sản xuất tại Châu Âu, 1 Công trình với hệ thống sản xuất tự động điều khiển không cần…

Continue Reading