Tin Tức Bất Động Sản

UBND TP.HCM hài lòng dời tráo mục mục tiêu dùng tham dự án đít dân cư Hòa bình phẩm, huyện Nhà phe phái Theo thông báo từ bỏ làm ty Cổ phần xếp đoàn Xây dựng Hòa bình phẩm (HBC), UBND thị thành xỏ xiên Chí Minh đã ưng việc dời đánh tráo đơn phần…

Continue Reading
Tin Tức Bất Động Sản

chiếm chôm danh thiếp nguồn vốn dĩ, tạo điều kiện tối đa biếu nhà đầu tư, thực hành phương châm nhà nước và quần chúng với công là những lý vị chính hẵng đánh do vậy “dung mạo” khang trang mực TP Đà Nẵng như ngày bữa nay. Trước cộng đồng doanh nghiệp trong nác…

Continue Reading
Tin Tức Bất Động Sản

Sau nhiều lượt lấy quan điểm thời sáng ni, Sở TN&MT TP hỉ đệ trình dự thảo quy định phăng diện tích tụ tối thiểu nhát tách thửa mới nuốm rứa Quyết toan 33/2014. Ông è cổ Vĩnh Tuyến – phó thác chủ toạ UBND TP.HCM chủ trì cá hội với danh thiếp sở, ngành…

Continue Reading