Tin tức

Trong một nhà tù túng nổi danh “bất khả xâm phạm” của phát xít Đức, một tù hãm binh chiến tranh đã thực hiện cuộc vượt ngục tù gây chấn động. Cuộc đào tẩu thành công với một phương thức cực kỳ đơn giản sau đó đã trở thành câu chuyện được nhắc lại nhiều…

Continue Reading