vòng bi

Vòng bi công nghiệp tốt nhất cho máy móc?

Kĩ sư Eric Phaneuf của tập đoàn vong bi cong nghiep nức danh SKF sẽ chia sẻ với chúng ta về trọng tải tối thiểu của vong bi cong nghiep và cách để vòng bi công nghiệp hoạt động hiệu quả. trọng tải tối thiểu là gì? trước nhất ta cần một cái nhìn tổng…

Continue Reading
vòng bi

Nhiệt độ thúc đẩy thế nào đến tải trọng?

Kĩ sư Eric Phaneuf của tập đoàn vong bi cong nghiep lừng danh SKF sẽ san sẻ với chúng ta về tải trọng tối thiểu của vòng bi và cách để vòng bi công nghiệp hoạt động hiệu quả. trọng tải tối thiểu là gì? đầu tiên ta cần một cái nhìn tổng quan. Vong…

Continue Reading
vòng bi

Khả năng tải trọng tĩnh của vòng bi

Tài liệu kĩ thuật: trọng tải của vòng bi – những điều cần biết Có hai loại khả năng trọng tải cho vòng bi công nghiệp – khả năng tải trọng tĩnh và khả năng trọng tải di động. Hầu hết các kĩ sư đã quá quen thuộc với tải trọng di động, kể từ…

Continue Reading
vòng bi

Khả năng tải trọng di động của vòng bi

Tài liệu kĩ thuật: trọng tải của vong bi cong nghiep – những điều cần biết Có hai loại khả năng trọng tải cho vong bi – khả năng tải trọng tĩnh và khả năng tải trọng di động. Hầu hết các kĩ sư đã quá thân thuộc với tải trọng di động, kể từ…

Continue Reading
vòng bi

chu kì tuổi thọ của vòng bi công nghiệp

Tài liệu kĩ thuật: tải trọng của vòng bi công nghiệp – những điều cần biết Có hai loại khả năng tải trọng cho vong bi – khả năng trọng tải tĩnh và khả năng trọng tải di động. Hầu hết các kĩ sư đã quá thân thuộc với tải trọng di động, kể từ…

Continue Reading