nhà vệ sinh hà thành, xe rác hà thành

Vách ngăn nhà vệ sinh- biện pháp mới cho nhà vệ sinh

Vách ngăn nhà vệ sinh- biện pháp mới cho nhà vệ sinh

Quy định mới nhất về chuẩn xác nhà vệ sinh di động

Bài viết sẽ cung cấp các yêu cầu cụ thể về chính xác vách ngăn vệ sinh công cộng. Đây là quy định mới nhất được do Tổng cục du lịch ban hành nhằm phục vụ khách du lịch một cách tốt nhất .

Thực trạng nhà vệ sinh tại Việt Nam đang thiếu về số lượng và yếu về chất lượng. Nếu muốn phát triển du lịch một cách vững bền, chúng ta cần phải xây dựng hình ảnh du lịch từ nhà vệ sinh công cộng. Chính bởi vậy mà quy định chuẩn xác cho thuê nhà vệ sinh được ban hành nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển du lịch của nhà nước.

  1. chính xác chung về nhà vệ sinh di động

1.1 nhà vệ sinh di động phải đảm bảo hợp về sinh theo quy định số 27/011/TT- BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y Tế.

+ nhà vệ sinh không được xây dựng ở nơi thường bị ngập, úng

+ cho thuê nhà vệ sinh phải cách nguồn nước ăn uống, sinh hoạt từ 10m trở lên

+ miệng hố phân cao hơn mặt đất xung nói quanh nói quẩn ít nhất 20 cm

+ Bố trí xây dựng để nước mưa không thể tràn vào hố phân

+ Mặt sàn và rãnh nước nhà vệ sinh công cộng phải nhẵn, không đọng nước, không nhún mình. Nước giải phải được dẫn ra phương tiện chứa, không chảy vào hố phân.

+ Bố trí các nắp đậy kín nhà cầu

+ Có mái lợp ngăn được nước mua, cửa và xung lòng vòng nhà vệ sinh di động được che kín đáo, đảm bảo mỹ quan.

1.2. Phải có biển báo cho thuê nhà vệ sinh rõ ràng bằng tiếng việt và tiếng anh, ở những nơi đặc thù cần thiết phải có những loại ngôn ngữ khác. Sử dụng ký hiệu WC,kí hiệu bằng hình ảnh để phân biệt khu vệ sinh cho nam và nữ. Biển báo nhà vệ sinh phải được đặt ở nơi dễ thấy.

-Nhà vệ sinh công cộng cần đặt ở nơi có vị trí thuận tiện, dễ tiếp cận, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách

-Số lượng phòng ngự sinh thích hợp với lượng khách có nhu cầu sử dụng

-Tiêu chuẩn nhà vệ sinh công cộng phải có đầy đủ các thiết bị vệ sinh cấp thiết, hoạt động tốt, được lắp đặt vững chắc, xếp đặt gọn gàng

-Nhà vệ sinh phải thông thoáng, sạch sẽ và đủ ánh sáng.

-Nếu có điều kiện, cần bố trí có ít ra một nhà vệ sinh dành riêng cho người khuyết tật. Cửa rộng và không quá dốc để xe lăn có thể lăn vào được. Lối dẫn vào có tay vịn.

2. Tiêu chuẩn nhà vệ sinh công cộng chi tiết

 

2.2. Các trang thiết bị cho nhà vệ sinh chuẩn xác

+ Chốt cài cửa bên trong

+ Móc treo túi quần/ áo trên cửa hoặc giá để đồ trên tường

+ Bồn cầu

+ Giấy vệ sinh

+ Thùng đựng rác có nắp

+ Thiết bị rửa tay bao gồm: Chậu rửa mặt, gương soi nửa người, xà phòng, khăn lau tay hoặc giấy lau tay hoặc máy sấy tự động

+ Khu vệ sinh nam phải có bồn tiểu treo, các bồn tiểu treo ngăn cách bởi vách tiểu nam

2.1. Đề nghị về thiết kế

-Nhà vệ sinh công cộng có chiều cao tối thiểu là 2,5m, tường ốp gạch men và sàn lát bằng vật liêu chống suôn sẻ.

– Diện tích tối thiểu của cho thuê nhà vệ sinh dành cho người trưởng thành là 2,5 m2

-Khu vực phòng thủ sinh có bồn rửa tay riêng

– Có hệ thống quản lý và xử lý nước thải theo chính xác quy định

Vách ngăn nhà vệ sinh- biện pháp mới cho nhà vệ sinh

Vách ngăn vệ sinh đang được sử dụng rộng rãi trong các nhà vệ sinh di động nhờ các ưu điểm vượt trội, đặc biệt là về khả năng hà tiện diện tích, độ thẩm cao, không ẩm ướt, nấm mốc để lại hình ảnh tốt đẹp trong lòng du khách quốc tế.

chuẩn xác THIẾT KẾ nhà vệ sinh công cộng

Căn cứ vào Quyết định 225/QĐ-TCDL của Tổng cục Du lịch – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 8 tháng 5 năm 2012:

BỘ VẲN HÓA, THỂ THAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ DU LỊCH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỔNG CỤC DU LỊCH —————-

——–

Số: 225/QĐ-TCDL Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH tạm bợ VỀ chuẩn xác nhà vệ sinh di động PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH VÀ KẾ HOẠCH triển khai

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DU LỊCH

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và chỉ dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường; Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngây 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 63/2008/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định 659/QĐ-BVHTTDL ngày 24/2/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông qua các nhiệm vụ đột phá năm 2012;

Căn cứ Công văn số 1332/BVHTT-TCDL ngày 03/5/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi Ủy ban quần chúng. # Các tỉnh giấc, thị thành trực thuộc Trung ương về việc xây dựng cho thuê nhà vệ sinh phục vụ du khách tại các điểm du lịch;

Xét yêu cầu của Vụ trưởng Vụ lữ khách,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định nhất thời về chính xác cho thuê nhà vệ sinh phục vụ khách du lịch và kế hoạch khai triển.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ lữ khách, Vụ trưởng Vụ Khách sạn, Giám đốc các Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, các doanh nghiệp và đơn vị, cá nhân có ảnh hưởng chịu bổn phận thi hành hình định này./.

TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nơi nhận:

– Như Điều 4;

– Bộ Tài nguyên và Môi trường;

– UBND các tỉnh/thành;

– Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo); Nguyễn Văn Tuấn

– Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn (để báo cáo);

– Các Sở VHTTDL;

– Vụ KHCNMT, Vụ PC, Website TCDL;

– Lưu: VT, Vụ LH, DDg(140).

QUY ĐỊNH trợ thời

VỀ tiêu chuẩn nhà vệ sinh di động PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 225/QĐ-TCDL ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch)

I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

2. Đối tượng vận dụng

Quy định này vận dụng đối với doanh nghiệp, cá nhân xây dựng cho thuê nhà vệ sinh tại các điểm tham quan du lịch, điểm dừng chân và các địa điểm phục vụ khách du lịch khác.

1. Khuôn khổ điều chỉnh

Quy định này xác định các tiêu chí tối thiểu đối với nhà vệ sinh công cộng đạt chính xác phục vụ khách du lịch tại các điểm tham quan du lịch, điểm dừng chân và các địa điểm phục vụ khách du lịch khác.

3. Giải thích từ ngữ

Trong quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

3.1. Cho thuê nhà vệ sinh

Là một khu nhà khăng khăng hoặc di động, gồm có phòng thủ sinh và khu vực rửa tay.

3.2. Phòng thủ sinh

phòng ngự sinh có bồn cầu và các trang thiết bị, đồ dùng cần thiết cho người sử dụng, có chốt cài bên trong để đảm bảo sự tây riêng.

3.3. Khu vực rửa tay

Khu vực rửa tay có bố trí các trang thiết bị dành cho việc lau, rửa tay. Khu vệ sinh nam bố trí thêm bồn tiểu treo.

II. TIÊU CHÍ VỀ nhà vệ sinh PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH

1. Đề xuất chung

– Đáp ứng điều kiện đảm bảo hợp vệ sinh theo chính xác chuồng tiêu dội nước tự hoại tại QCVN 01:2011/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật nhà nước về hố tiêu – Điều kiện đảm bảo hợp vệ sinh được ban hành kèm theo Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Bộ Y tế;

– Có biển báo cho thuê nhà vệ sinh rõ ràng, bằng tiếng Việt và tiếng Anh (kèm chữ viết tắt tiếng Anh: WC), ở những nơi mang tính đặc thù cấp thiết có thể có thêm thứ tiếng khác, có thể có ký hiệu bằng hình ảnh để phân biệt nhà vệ sinh công cộng dành cho nam và nữ, được đặt ở nơi dễ thấy;

– Có vị trí thuận lợi, dễ tiếp cận, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách khi sử dụng;

– Có số lượng phòng vệ sinh thích hợp với số lượng khách có nhu cầu sử dụng;

– Có đầy đủ trang thiết bị luôn thể nghi cần thiết, hoạt động tốt, được lắp đặt chắc chắn, xếp đặt gọn gàng;

– bảo đảm thông thoáng, sạch sẽ, đủ ánh sáng;

– Ở những nơi có điều kiện, mỗi khu vệ sinh cần có ít nhất một phòng thủ sinh cho người tật nguyền. Phòng ngự sinh này phải có cửa rộng hơn để xe lăn có thể vào được và xung vòng quanh nhà vệ sinh công cộng có đường dẫn (dành cho xe lăn).

2. Đề nghị cụ thể

2.1. Thiết kế kiến trúc

– nhà vệ sinh công cộng có chiều cao tối thiểu 2,5 m, tường ốp gạch men và sàn lát bằng vật liệu chống trơn;

– Diện tích một buồng vệ sinh đủ cho một phụ nữ hoặc nam giới trưởng thành, tối thiểu là 2,5 m2 cho một buồng vệ sinh;

– Có khu vực phòng vệ sinh và khu vực rửa tay dành riêng cho nam và nữ;

– Có hệ thống quản lý và xử lý nước thải theo chính xác quy định.

2.2. Trang thiết bị nhân tiện nghi

– Trang thiết bị trong mỗi phòng vệ sinh:

+ Chốt cài cửa bên trong;

+ Móc treo túi/quần áo gắn trên cửa hoặc giá để đồ gắn trên tường;

+ Bồn cầu;

+ Giấy vệ sinh;

+ Thùng đựng rác có nắp.

– Trang thiết bị trong khu vực rửa tay:

+ Chậu rửa mặt và vòi nước (có bệ đá xung loanh quanh chậu rửa mặt);

+ Gương soi nửa người (gắn phía trên chậu rửa mặt);

+ Xà phòng rửa tay;

+ Khăn lau tay, hoặc giấy lau tay, hoặc máy sấy tay tự động;

+ Thùng đựng rác có nắp.

+ Khu vệ sinh nam có thêm bồn tiểu treo.

– Hệ thống đèn chiếu sáng: lắp đặt đủ chiếu sáng cho tất cả các khu vực (lối ra vào, trong phòng vệ sinh và khu vực rửa tay). Ở những nơi không có nguồn cấp điện thì thiết kế đảm bảo đủ ánh sáng tự nhiên.

– Hệ thống thông gió: lắp đặt hệ thống thông gió ăn nhập hoặc thông gió thiên nhiên (mở cửa sổ) để đảm bảo lưu thông không khí.

3. Chừng độ phục vụ

– Cung cấp nước sạch 24/24h; khuyến khích cung cấp nước nóng vào mùa đông cho khu vực rửa tay;

– Có viên chức phục vụ để lau, dọn vệ sinh, cung cấp các đồ dùng thiếu hoặc hết và bảo trì, bảo dưỡng cơ sở vật chất, trang thiết bị;

– mức độ vệ sinh: Luôn đảm bảo sạch sẽ ở tất cả các khu vực, không có mùi hôi; sàn nhà luôn giữ khô ráo, không có nước ứ đọng; chất thải được thu nhặt, xử lý theo quy định.

http://hathanheco.com/bao-gia-dich-vu-thue-nha-ve-sinh-cong-cong

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *